Prywatny detektyw, Firma Detektywistyczna Jacek Górny
łść

Logo 1Witam na stronie

BIURA DETEKTYWISTYCZNEGO

Wykonywanie usług detektywistycznych wymaga posiadania licencji detektywa. Zgodnie z art. 29 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2002.12.110) licencja zostaje wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie licencji, pod warunkiem że osoba ta spełnia ustawowe wymagania oraz złożyła egzamin przed właściwą komisją albo uzyskała w trybie odrębnych przepisów decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Ustawa o usługach detektywistycznych »

Zaznaczenia wymaga, że tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca taką licencję. Istotne jest także, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez MSWiA.

                 W świetle przepisów ustawy o usługach detektywistycznych detektyw zobligowany jest kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

                 Moja firma działa sprawnie i rzetelnie realizuje zlecenia, z zachowaniem najwyższej dyskrecji w stosunku do swoich klientów.    

                      

 

Zastaniesz mnie w biurze w godz. 8.oo - 12.oo więc zajrzyj lub zadzwoń i zapytaj, a na pewno Ci pomogę.

 

Pamietaj powierzenie swoich spraw osobie nieuprawnionej może skutkować odpowiedzialnością karną, cywilną i utratą Twoich pieniędzy.

 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą biura »