łść

Logo 1Witam na stronie

BIURA DETEKTYWISTYCZNEGO

                 Wykonywanie usług detektywistycznych wymaga posiadania licencji detektywa. Zgodnie z art. 29 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2002.12.110) licencja zostaje wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie licencji, pod warunkiem że osoba ta spełnia ustawowe wymagania oraz złożyła egzamin przed właściwą komisją albo uzyskała w trybie odrębnych przepisów decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Ustawa o usługach detektywistycznych »

           Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję detektywa. Istotne jest także, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez MSWiA oraz obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

                 W świetle przepisów ustawy o usługach detektywistycznych detektyw zobligowany jest kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

                 Moja firma działa sprawnie i rzetelnie. Realizuje zlecenia, z zachowaniem najwyższej dyskrecji w stosunku do swoich klientów.    

                      

 

Zastaniesz mnie w biurze w godz. 9.oo - 12.oo więc zajrzyj lub zadzwoń i zapytaj, a na pewno Ci pomogę.

 

Pamietaj powierzenie swoich spraw osobie nieuprawnionej może skutkować odpowiedzialnością karną, cywilną i utratą Twoich pieniędzy.

 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą biura »

Kontakt

Biuro Detektywistyczne
            "Górny"

ul. Kościuszki 29
34-300 Żywiec

tel. 504 092 176
email:   doradztwozywiec@onet.eu

 

 Firma założona w 2005r.


POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH DETEKTYWÓW

 

BNI Poland Sp.z.o.o


Licznik odwiedzin: 12246

Polecane linki

Ekspertyzy grafologiczne